شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا


+ سلام. کلي دلم از دنيا گرفته.
بابا انا اميد بزار يکمي اميد تهش بمونه برات خوبه
وقتي خسته باشي اينطوري.... در حدِ يک حيوون از خويِ حيوانيه خودم متنفرم
امـــيــدوار بـاشـــ .... ... .. .
چراغ جادو
رتبه 0
0 برگزیده
121 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
+ه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top